ThinkerorDreamer, teksty z maja 2014 roku

1 tekst z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Thin­ke­ror­Dreamer.

A gdy­by tak kiedyś uciec, po­zos­ta­wiając tyl­ko niezasłane łóżko. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 27 maja 2014, 16:27
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 czerwca 2014, 15:44ThinkerorDreamer do­dał no­wy tek­st Lecz łzy nie oz­naczają [...]

25 kwietnia 2014, 16:11ThinkerorDreamer sko­men­to­wał tek­st Mówisz , ze kochasz [...]