ThinkerorDreamer, teksty z kwietnia 2014 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Thin­ke­ror­Dreamer.

I zno­wu ubieram te sa­me bu­ty,
idę tą samą drogą,
spo­tykam tych sa­mych ludzi,
ale cze­goś mi brakuje
bra­kuje mi ciebie 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2014, 16:25

Dzięki dzieciom możemy przeżywać dzieciństwo jeszcze raz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 kwietnia 2014, 13:08

Ja­kie byłoby two­je os­tatnie życzenie? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 kwietnia 2014, 16:15

Ten świat to je­den wiel­ki łańcuch po­kar­mo­wy. Każdy ko­goś ra­ni i każdy jest raniony... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 kwietnia 2014, 16:08

Boisz się pot­wo­ra spod łóżka? Spo­koj­nie człowieka tam nie znajdziesz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 kwietnia 2014, 13:00

Po­konu­jemy lęki przez całe życie, jeśli je przez­wy­ciężyliśmy, jes­teśmy zwycięzcami... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 kwietnia 2014, 14:28

A te­raz zas­tanów się cze­go tak nap­rawdę pragniesz. 

myśl • 1 kwietnia 2014, 15:55
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 czerwca 2014, 15:44ThinkerorDreamer do­dał no­wy tek­st Lecz łzy nie oz­naczają [...]

25 kwietnia 2014, 16:11ThinkerorDreamer sko­men­to­wał tek­st Mówisz , ze kochasz [...]